gtag.js
 

 

Biofotonová holografie-Aureola S

měření na všech úrovních

výborný doplněk biorezonance Sensitiv Imago

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aureola® S umožňuje:

určit energetický stav organismu (energetické pole člověka – Aura) a také pozorovat změny energetického stavu organismu při jakýchkoliv působeních na něj

na základě určení energetického pole člověka definovat vazbu mezi samostatnými energetickými zónami a orgány člověka díky nalezení energeticky problematické biologické soustavy

vytvořit vizualizaci energetického pole člověka s možností vyhodnotit jeho obrys a dále porovnávat a sledovat je (grafické zobrazení Aury)

 

vytvořit číselné charakteristiky energetického pole člověka a zobrazit je v přehledných tabulkách a grafech s možností dalšího vyhodnocení a zkoumání jejich změn (číselné charakteristiky Aury)

vytvořit vizualizaci energetických center člověka s možností vyhodnocení jeho obrysu a následným vyhodnocením stavu (grafické zobrazení Čaker)

vytvořit číselné charakteristiky energetických center člověka a zobrazit je v přehledných tabulkách a grafech s možností dalšího vyhodnocení a zkoumání jejich změn (číselné charakteristiky Čaker)

porovnat energetický potenciál organismu obecně s energetickým stavem organismu v momentě měření, díky čemuž je schopen vyjevit psyhické a emoční působení na celkový stav soustav a orgánů

provést matematický výpočet základních charakteristik elektromagnetického pole člověka (integrální plocha, entropie, fraktalita a symetrie)

 „Kompenzační modul“ umožňuje pracovat s energetickými centry (Čakrami), čímž pomáhá organismu obnovit jeho funkční schopnosti

 

Přístroj AUREOLA S byl sestaven na základě několik desetiletí vedených výzkumů v oblasti kvantové holistiky a biokymatiky.

Naprosto unikátní metoda, absolutní novinka v České republice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak pracuje AUREOLA S:


Zkoumaný objekt (například prsty klienta) se umístí do speciální průhledné elektrody. Mezi objekt a elektrodu jsou posílány vysokofrekvenční impulsy vytvářené generátorem elektromagnetického pole.
Za daných podmínek se mezi objektem a deskou vytváří v plynném médiu lavinový výboj. Na základě jeho vlastností jsou pak určeny i energetické vlastností zkoumaného objektu.
Dále se záře plynu pomocí speciálního optického systému převede na video které následně zachytí a zpracuje software.
Z parametrů, které software vyhodnotí, jsme schopni zjistit řadu vlastností elektromagnetického pole a vyvodit některé závěry o elektromagnetických vlastnostech objektu.


 

 

 

 

 

Umožňuje sektorové měření dle Vollovy metody, a to díky snímání energetického pole prstů a jejich reflexního propojení s jednotlivými orgány v těle.


Provádí přesnou analýzu celkového momentálního energetického pole člověka.

 

Umožněna je i analýza rozdílu vlivu mentálního těla a fyzického těla (kdy mentální jemné energie jsou odfiltrovány) člověka na zdraví. Tak lze zjistit, jakou roli v uzdravování bude hrát psychický a emoční stav člověka.

 

 

 

Analýza energetických center člověka (čaker) a jejich momentálního potenciálu.

Aureola S nabízí unikátní možnosti korekce energetických center v daném okamžiku.

Aureola S nabízí efektivní důkaz funkčnosti terapií jako je kvantová terapie, psychoterapie, meditace, funkční cvičení různého druhu, změření negativních vlivů energetického působení různých osob nebo činností na vaše zdraví atd…jelikož měření zaznamenává aktuální stav v daném čase.

Lze jím ukázat i funkčnost biorezonančních kompenzací, různých druhů masáží, dýchacích technik, zpěvu, druhu hudby atd…

Aureola S umožňuje vizuální hodnocení změn v paletě (nadbytek, nedostatek) a struktury svícení (invertovaně).

Systém umožňuje předat klientovi soubor Aureolagramů, grafů, závěrů a tabulek v pdf.

 

Pravidla snímání klienta:

  • těsně před měřením si nemyjte ruce

  • je třeba sundat si všechno z rukou a krku

  • není příliš přesné, pokud má klient dlouhé nehty, ideálně mít nehty ostříhané

  • jakékoli porušení kůže na prstech nahlásit dopředu

  • prsty umísťovat doprostřed bříškem na snímací sklíčko, netlačit

  • v místnosti je třeba více zatemnit

  • pokud se potí prsty, je potřeba po každém snímání sklíčko otřít a prst před snímáním obtisknout na hadřík

 

Aureola Lotus:

Tento software je zaměřen na korekci energetických center lidského těla – čaker. Čakry jsou v podstatě energetická centra v energetické struktuře člověka, které zodpovídají za pohlcení takového spektra energie a informace z okolí, kterou organismus potřebuje ke svému fungování, a také za jejich vyvedení z organismu ven. 
Čakry filtrují a dodávají do organismu z okolního energetického chaosu potřebnou energii v jejích frekvenčních spektrech (každá čakra pracuje ve svém frekvenčním rozsahu s individuálním kódováním), a také vyvádí z organismu člověka přebytečnou, zpracovanou nebo informačně založenou (ke komunikaci s jinými) energii. Skrz čakry člověka tedy probíhá oboustranná energeticko-informační výměna mezi člověkem a jeho okolím. 

 

      

 

Princip použití korekčního programu je založen na mnohaletých studiích specialistů v dané oblasti a zahrnuje v sobě následující oblasti: 

 zvukokorekce
 světlokorekce
 vizualizace aktivace základních energetických center
 biorezonanční působení na energetická centra
 základy východních praktik meditace

 

Doporučení pro jednotlivá sezení:

  • 20-30 minut před jídlem nebo 1 hodinu po jídle

  • posaďte se nebo si lehněte do pohodlné polohy tak, aby bylo možné vidět na monitor a slyšet zvuk

  • poslechněte si potřebné množství modulů a poté zůstaňte v uvolněném stavu (je možné zavřít oči) po dobu 15 – 20 minut

      Kontraindikace u této metody nejsou.

Princip metody biofotonové holografie AUREOLA S:


Metoda biofotonové holografie má dlouhou vědeckou historii a je úzce svázána s rozsáhlým výzkumem metod zachycování vyzařované energie.

Všechny následující vědecké pojmy popisují systém fotografování umožňující zachytit vyzařovanou energii jak organických, tak i neorganických těles umístěných ve vysokofrekvenčním poli.


- Kirlianův efekt, Kirlian effect, Kirlianova fotografie, kirlianografie, kirlianogram, Kirlian Photography,Kirlian images,
- elektrický vysokonapěťový výboj hugh frequency electrical discharge,
- elektroluminiscence, (1970-Oksen V.N.),
- koróna, výbojka ve vysokonapěťovém poli, Corona Discharge Photography, CDP (1973-Tiller W.)
- fotopsychografie, Photopsychography (1974-Parker H.),
- Kontaktní elektrofotografie (1975-Lane),
- Kirlian Cinematography (1976-Dugger Clark).
- bioelektrografie, bioelectrography (1978-Konikievicz L.W.),
- elektrobiofotografie, elctrobiophotography (1978-Andre Laugt),
- elektrotopografický efekt (1981-Kravcov A.E.),
- elektronografie, electronography (1983-Dumitresku I.),
- selektivní vysokofrekvenční výboj,selective high frequency discharge,
- výbojková vizualizace, spektrografie, Gas Discharge Visualization, GDV (1986-Korotkov K.G.),
- energy Emission Analysis, EEA (1986-Peter Mandel),
- vysokofrekvenční fotografie, (1998-Antonov V.),
- plazmografie (1994-Bondarev V.M. ),
- bioplazmogram (2000-Inushin V.M.),
- výbojková fotografie (2001-Shustov M.A.),
- bioenergofotografie, bioholografie, bioholografická tomografie (2001-Shaduri M.I.),
- biofotonografie (2007-Shpilman A.A.),
- výbojkový obraz , (2009-Bojčenko),
- elektrofotonický obraz, electrophotonic imaging, EPI (2010-Wisneski L.A.),
- elektrický výbojkový obraz,
- bioelektrogram, bioelectrogram,
- electrophotonic analysis,
- stimulovaná elektrofotonová emise,
- záře ve vysokofrekvenčním elektrickém výboji,
- high-frequency high-voltage photography,
- fotopsychografie (USA)

Zdroj: použité informace

www.aureola.tech

Aureola S biofotonová holografie
Aureola S
Aureola aura
Aureola aura