gtag.js
 

                                                                           Metoda a účinky

Metoda

Princip činnosti Sensitiv Imago ™ Angel založený na rozsáhlých znalostech a dlouholetém výzkumu vlastností minerálů a vlivu jejich specifických vibrací na životní prostředí a lidské tělo.

Sensitiv Imago ™ Angel je navržen na principu řízeného uvolňování energie z minerálů. Je známo, že každý konkrétní minerál "vibruje" na určité frekvenci. Tato skutečnost platí nejen pro minerály, ale i pro vše ostatní.

Minerály skrývají nepředstavitelné množství energie. Frekvenční rozsah, v němž jednotlivé minerály "vibrují", je vědecky podložený a tyto znalosti se používají pro optimální fungování a nastavení zařízení Sensitiv Imago ™ Angel .

Bylo zjištěno, že určité minerály v určité přesné konfiguraci se nechávají pracovat ve vzájemné korelaci. Specifické minerály vibrující v jejich specifických oblastech jsou schopny vytvořit vzájemně se podporující vibrace, které přirozeně naladí v prostředí - ať už jsou to geopatogenní zóny nebo jiné vlivy, které také vibrují v určitém kmitočtovém rozsahu. Na základě tohoto principu je možné snížit účinek negativních vibrací a vytvořit harmonické prostředí pro dlouhý, šťastný a zdravý život plný energie.Podpořte své zdraví třeba tímto.

 Účinky

 nástrojů Sensitiv Imago ™ Angel jsou individuální a závisí na několika faktorech. První změny v důsledku práce Sensitiv Imago ™ Angel závisí na citlivosti a vnímání každého jednotlivce. Viditelné pozitivní účinky také závisí na závažnosti poruchy a její povaze. Pokud je problém akutní, obvykle zlepšení stavu přichází dříve než s chronickými problémy, které vyžadují jeden až několik měsíců k výraznému zlepšení.

Účinky-srovnání                                                                                    Angel White     Angel Green

víceúrovňová ochrana pracovní a domácí prostředí                                   ANO            ANO

prevence rizik na všech úrovních                                                                  ANO            ANO

ochrana proti elektromagnetickým patogenním účinkům                       ANO             ANO

ochrana proti elektromagnetickému záření                                               ANO             ANO

ochrana před mobilním telefonem                                                              ANO             ANO

ochrana proti mobilnímu telefonu 5G                                                          NE              ANO

eliminuje účinky sítí Hartmann a podzemních vodních žil                       ANO            ANO

přispívá k nápravě psychosociálních obtíží                                                 ANO            ANO

osobní a rodinná ochrana                                                                             ANO            ANO

ochrana před účinky znečištění elektro auta                                                 NE           ANO

vliv na buněčnou strukturu fyzického těla                                                   ANO           ANO

může pomoci minimalizovat mnoho zdravotních problémů                      ANO          ANO

princip řízeného uvolňování energie z minerálů                                         ANO            ANO

vliv na systém Aqua externí a intercelulární                                                  NE           ANO

harmonizuje vodu                                                                                            NE            ANO

ochrana před viry a bakteriemi                                                                      ANO          ANO

harmonizační účinky na rostliny                                                                  ANO          ANO

pozitivní účinky na domácí zvířata                                                                ANO           ANO

vhodné pro děti                                                                                                ANO            ANO

přispívá k harmonizaci rodinných vztahů                                                     ANO          ANO

celková harmonizace těla a mysli                                                                   ANO          ANO

vynikající výsledky ve spolupráci se společností Sensitiv Imago 530CE      ANO           ANO

chránit energetické pole operátora a klienta                                                 ANO          ANO

oblasti nárazu                                                                                                  <30 m     > 30 m

certifikáty, záruka, uživatelská příručka                                                        ANO         ANO

laboratorní testy IGEF IIREC                                                                              ANO         ANO