gtag.js
 

               Biorezonanční terapie BRT

Zdraví a biorezonance!

Teoretické odůvodnění nové metody nazvané biorezonanční terapie (BRT) bylo provedeno v 80 letech na bázi fundamentální vědy-kvantové fyziky. Toto zdůvodnění pohlíželo na živý organismus jako na novou kvantovou úroveň organizace hmoty, což umožňovalo jakoukoli nemoc považovat za odchylku od normy v “ elektromagnetickém obale“ člověka, který bylo možné reagovat vlivem elektromagnetických kmitů velmi nízké intenzity na rezonanční frekvenci klienta. Jak ukázala praxe, metoda BRT umožňovala vyléčit až 95 % onemocnění, zatímco tradiční moderní medicína byla schopna porazit pouze 30% onemocnění, 70% onemocnění přecházelo do chronického stádia.

 

Dále je výhodou této metody i to, že  se může užívat nejen pro léčbu , ale i v rámci prevence bez vedlejších účinků.

Rozsáhlé terapeutické možnosti BRT se nejvíce projevují při léčbě tzv. nevyléčitelných nebo téměř nevyléčitelných nemocí jako například Parkinsonova choroba, Roztroušená skleróza, Bronchiální astma, Vitiligo a další….. kombinací parametrů elektromagnetického působení je nespočet, proto účinkuje BRT na rozsáhlé množství onemocnění.

Efektivita BRT je dobře vidět na příkladu vředů. Uzavření poškození žaludeční sliznice a dvanáctníku se dosahuje v 96%.

Délka léčby se navíc zkracuje 3-4 násobně a recidiva se objevují 5-6 násobně méně.

 

Je třeba přiznat, že standardní metody léčby cukrovky 1 typu se často řeší tím nejjednodušším způsobem-doživotní aplikací inzulínu-hormonu, který si za normálních okolností produkuje zdravý organismus sám díky speciálním beta-buňkám pankreasu. Poškození těchto buněk je obvykle vyvoláno několika faktory: geneticky, vnější faktory (stres, ekologie) a autoimunitní faktory. 

V posledním případě se protilátky, které jsou obvykle namířené na boj s viry, obrací proti vlastním buňkám.

 

Velmi často vzniká cukrovka pod vlivem infekcí: virus Coxackie B, příušnice, plané neštovice, zarděnky, spalničky, cytomegalovirus. Ve spojitosti s tím se zdá být terapie pomocí biorezonance vhodnější, což je potvrzeno i praktickými výsledky.

 

Jakmile počítač zachytí frekvenci viru, zesílí tento signál a vrátí jej zpět, čímž je začne blokovat životní frekvencí nebezpečné infekce a postupně ji zničí. Při tom energie zdravých buněk milion krát převyšuje energii patologických a proto rezonanční záření není pro zdravé buňky nijak škodlivé. Tím pádem může mít biorezonanční terapie i velmi dobré antivirové uplatnění. Proto při  léčbě cukrovky 1 typu je více než vhodné využít komplexního přístupu a spojit tradiční terapii a blokaci samotné příčiny onemocnění šetrnou metodou biorezonanční terapie.

 

Po celém světě se mikrovlnové rezonanční terapie postupně vyvíjí, ale stále se drží jednoho hlavního hesla: léčit nemocného, nikoliv nemoc.

            Frekvenční kompenzace (MORA)

Každý orgán, každá tkáň, buňka mají své vlastní spektrum frekvencí. Těmito elektromagnetickými signály s námi buňky komunikují, vyjadřují svůj stav-ať už je aktuálně zdravý či nemocný. Tato terapie si zakládá na tom, že patologické frekvence neutralizuje jejich zrcadlovým obrazem (invertovanou kopií) a dále už nechá prostor samotnému organismu, aby bojoval s problémem.

 

Protože neutralizací patologických procesů (a tím spíše aktuálních a velice agresivních) se odblokují naopak ozdravné procesy organismu, které před tím nemohli projevit svou činnost,napomáhá Frekvenční kompenzace přirozené funkci organismu, neoslabuje jej vlivem dodatečných látek, pouze mu pomáhá obnovit jednu ze základních funkcí-ozdravnou.

FK- by měla předcházet podrobná anamnéza a analýza celkového stavu. Ve většině případů by pak měla začít základní terapie, která zanechá celkově pozitivní vliv. Tato základní terapie se někdy nazývá „otvírací“. Je to z toho důvodu, že po aplikaci se nám ukáže skutečný stav klienta, lehká narušení a blokace, zatímco povrchní symptomy, které pro nás nejsou tolik důležité, se zmírní či odstraní.

 

Cílem základní terapie  je korigovat elektromagnetické kmitočty a obnovit regulační síly pacienta a tím samým započít proces regenerace. Druhá část léčby je pak zaměřena na patologický proces-specializovaná terapie, kde dochází k rozdělení fyziologických a patologických frekvencí.

 

Patologické budou invertovány (přeměněny do své zrcadlové kopie) a v takové podobě budou vráceny zpět. Tímto způsobem bude patologická informace postupně oslabována až zmizí. Fyziologické frekvence budou naopak zesilovány. Stále platí, že na každého z nás mají vliv pouze  vlastní frekvence, do žádné fáze terapie nevstupují frekvence z cizích zdrojů.

 

V průběhu Frekvenční terapie se do krve vyplavují toxické látky různého původu. Je to spojeno s tím, že organismus je FK nucen osvobodit se od negativní informace a nejbližší cestou je právě krev. Tyto toxické látky se postupně hromadí v mezenchymu a v běžných podmínkách se prakticky vůbec nevyplavují z organismu pryč.

 

Proto je velice důležité podnikat v průběhu celé terapie detoxikační kroky.

K základním pravidlům, které by měly být vždy dodrženy, patří zejména pitný režim, detoxikace dle navržení terapeuta.

 

FK- se využívá zejména při dlouhodobých chronických onemocnění průdušek a plic, chronických onemocnění srdečně-cévní soustavy, žaludečně-střevního traktu, při recidivních bolestivých syndromech, nedostatečnosti imunitní soustavy či různých funkčních narušeních.

 

Velice efektivní je při léčbě akutní a chronické alergie či intoxikaci.

Frekvenční kompenzaci je možné kombinovat s léky či jinými fyzioterapeutickými metodami.

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom