gtag.js
 

              Quantum YK3 

 

 

 

 

 

 

Quantum magneticko-rezonanční analyzátor představuje špičku mezi high-tech inovačními projekty, bio-informatiky a elektrotechniky.

 

Přístroj vyšetří 34 segmentů lidského těla a vyhodnotí na 268 - 274 parametrů: např. segment - funkce ledvin = parametr - index kyseliny močové.
Pomocí Quantum YK3 vám zjistíme až 270 parametrů jako např. krevní tuk,množství stopových prvků, vitamínů, funkce jater, ledvin, stav kostí, kolagenu apod.

 

Lidské tělo je shlukem velkého počtu buněk, které jsou ve stavu neustálého růstu, vývoje , diferenciace, regenerace a apoptózy, buňky se ustavičně samy obnovují prostřednictvím svého vlastního dělení. V těle dospělého člověka se během jedné vteřiny rozdělí 25 milionů buněk a krevní buňky (krvinky) těla se neustále obnovují rychlostí přibližně 100 milionů za minutu. V procesu buněčného dělení a růstu jsou tyto nabité tělíska z atomových jader tvořících atomy jako základní jednotku buňky a elektrony mimo jádra v neustálém rychlém pohybu a stále se mění, čímž neustále emitují elektromagnetické vlny .

Elektromagnetické vlnové signály emitované lidským tělem představují určitý stav lidského těla a vydané elektromagnetické vlnové signály jsou různé v různých stavech lidského těla jako je zdraví - podlomené zdraví - nemoc , atd. Pokud bychom dokázali určit tyto specifické elektromagnetické vlnové signály , dokázali bychom určit stav života těla.


 

 

Výhodou je komplexnost, neinvazivní metoda, praktičnost a jednoduchost.


Po analýze Vám podle nascanovaných hodnot poradíme, jak zlepšit Vaši kondici a doplnit nedostatek prvků, které vašemu tělu chybí, pro správné fungování.

Quantum YK3 magneticko-rezonanční analyzátor